ผลงาน

Portfolio27

P-H SIZE 3x6x2.55M.

เป็นตู้สำนักงานสำเร็จรูป สามารถยกเคลื่อนย้าย และประกอบตู้ต่อกันได้

โครงสร้าง

ประกอบด้วยหลังคา พื้น และเสาหลัก 4 มุม ยึดระหว่างพื้นกับหลังคาด้วยน็อตสามารถถอดประกอบได้ มีความแข็งแรง        ฝาผนัง ประตูและหน้าต่าง ติดตั้งด้วยระบบรางเลื่อนแบบล็อคในตัวสามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้ตามต้องการ

Portfolio27 Portfolio27 Portfolio27
Portfolio27 Portfolio27 Portfolio27