ผลงาน

Portfolio 230

ตู้สำนักงานสำเร็จรูป ( รุ่น WH )
ขนาด 3.00 x 6.00 x 2.69 ม.
พร้อมระบบไฟฟ้า และ เครื่องปรับอากาศ 
หน้างาน : ลูกค้ารับสินค้าเอง หน่วยงานกระบี่

Portfolio 230 Portfolio 230 Portfolio 230 Portfolio 230 Portfolio 230
Portfolio 230 Portfolio 230 Portfolio 230 Portfolio 230 Portfolio 230