ผลงาน

Portfolio 232

ตู้สำนักงานสำเร็จรูป ( รุ่น PH )
ขนาด 3.00 x 6.00 x 2.50 ม.
พร้อมระบบไฟฟ้า 
หน้างาน : เชียงใหม่

Portfolio 232 Portfolio 232 Portfolio 232 Portfolio 232 Portfolio 232
Portfolio 232 Portfolio 232 Portfolio 232 Portfolio 232 Portfolio 232