ผลงาน

Portfolio 233

ตู้ป้อมยามสำเร็จรูป ( รุ่น G1 )
ขนาด 1.20 x 1.20 x 2.55 ม.
พร้อมระบบไฟฟ้า 
หน้างาน : สมุทรปราการ

Portfolio 233 Portfolio 233 Portfolio 233 Portfolio 233 Portfolio 233
Portfolio 233 Portfolio 233 Portfolio 233 Portfolio 233 Portfolio 233