ผลงาน

Portfolio 235

ตู้ห้องน้ำ ( รุ่น WT )
ขนาด 3.00 x 3.00 x 2.69 m.
พร้อมระบบไฟฟ้า และ สุขภัณฑ์
หน้างานลูกค้า : เหมราช บ่อวิน จ.ชลบุรี

Portfolio 235 Portfolio 235
Portfolio 235 Portfolio 235