ผลงาน

Portfolio 238

ตู้สำนักงานสำเร็จรูป ( รุ่น WH )
ขนาด 3.00 x 6.00 x 2.69 m.
พร้อมระบบไฟฟ้า และ เครื่องปรับอากาศ
ผลิตตามแบบ
หน้างานลูกค้า : บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา

Portfolio 238 Portfolio 238 Portfolio 238 Portfolio 238
Portfolio 238 Portfolio 238 Portfolio 238 Portfolio 238