ผลงาน

Portfolio 240

ตู้สำนักงานสำเร็จรูป ( รุ่น WH )
ขนาด 3.00 x 6.00 x 2.69 m.
พร้อมระบบไฟฟ้า และ เครื่องปรับอากาศ
หน้างานลูกค้า : THE UNICON พญาไท กรุงเทพ

Portfolio 240 Portfolio 240
Portfolio 240 Portfolio 240