ผลงาน

Portfolio 241

ตู้สำนักงานสำเร็จรูป ( รุ่น WH )
ขนาด 3.00 x 6.00 x 2.69 m.
พร้อมระบบไฟฟ้า และ เครื่องปรับอากาศ
ผลิตตามแบบ
หน้างานลูกค้า : NEW TISSU สิงห์บุรี

Portfolio 241 Portfolio 241 Portfolio 241
Portfolio 241 Portfolio 241 Portfolio 241