ผลงาน

Portfolio 242

ตู้สำนักงานสำเร็จรูป ( รุ่น PH )
ขนาด 3.00 x 6.00 x 2.55 ม.
พร้อมระบบไฟฟ้า 
หน้างานลูกค้า : DAIKIN อมตะซิตี้ จ.ระยอง

Portfolio 242 Portfolio 242 Portfolio 242 Portfolio 242
Portfolio 242 Portfolio 242 Portfolio 242 Portfolio 242