สินค้า

ตู้สำนักงานสำเร็จรูป
P-Houseขนาด 3x6x2.55 เมตร
P-Houseขนาด 3x6x2.55 เมตร P-Houseขนาด 3x6x2.55 เมตร P-Houseขนาด 3x6x2.55 เมตร
P-Houseขนาด 3x6x2.55 เมตร P-Houseขนาด 3x6x2.55 เมตร P-Houseขนาด 3x6x2.55 เมตร

ขนาด 3x6x2.55m. : เป็นตู้สำนักงานสำเร็จรูป สามารถยกเคลื่อนย้าย และประกอบตู้ต่อกันได้