สินค้า

ตู้ยามสำเร็จรูป
ตู้ป้อมยาม ขนาด 3.00x3.00x2.55 เมตร
ตู้ป้อมยาม ขนาด 3.00x3.00x2.55 เมตร ตู้ป้อมยาม ขนาด 3.00x3.00x2.55 เมตร ตู้ป้อมยาม ขนาด 3.00x3.00x2.55 เมตร
ตู้ป้อมยาม ขนาด 3.00x3.00x2.55 เมตร ตู้ป้อมยาม ขนาด 3.00x3.00x2.55 เมตร ตู้ป้อมยาม ขนาด 3.00x3.00x2.55 เมตร

โครงสร้าง : ตู้ป้อมยามสำเร็จรูป สามารถยกเคลื่อนย้าย และประกอบตู้ต่อกันได้ ประกอบด้วยหลังคา พื้น และเสาหลัก 4 มุม ยึดระหว่างพื้นกับหลังคาด้วยน็อตสามารถถอดประกอบได้ มีความแข็งแรง ฝาผนัง ประตูและหน้าต่าง ติดตั้งด้วยระบบรางเลื่อนแบบล็อคในตัวสามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้ตามต้องการ

แผ่นผนัง : ผนัง เป็นฉนวนกันความร้อน โดยผิวภายนอก และภายในเป็นเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสี ( PREPRINTED GAL VANIZED STEEL SHEET ) หนา 0.35 ม.ม. ตรงกลางมีฉนวนกันความร้อน คือ RIGID POLYURETHANE FOAM ผนังมีความหนา 30 มม. Embossed color steel sheet insulated by polyurethane foam total size 30mm.

พื้น : พื้นโครงสร้างทำด้วยเหล็กรีดร้อนขึ้นรูปปูทับด้วยวีว่าบอร์ด หนา 16 มม. และปูทับด้วยแผ่นปูพื้นพลาสติกลายหินอ่อน