บทความ

ลักษณะของตู้คอนเทนเนอร์

ตู้คอนเทนเนอร์ (Con­tainer Box) คือ ตู้ที่ผลิตมาเพื่อใช้สำหรับบรรจุสินค้าเพื่อใช้ในการขนส่งทางเรือ มีหลายสีสัน หลายขนาด และหลายประเภท เพื่อให้เกิดการขนส่งที่สะดวก ปลอดภัย และเหมาะสมกับสินค้าประเภทนั้นๆ เนื่องจากการขนส่งทางเรืออาจกินระยะเวลาที่ยาวนาน โดยทั่วไปมักใช้การขนส่งอย่างน้อย 15 วันขึ้นไป จึงต้องมี คอนเทนเนอร์ ที่เหมาะสมในการขนส่งสินค้าแต่ละประเภท ทั้งขนาดและคุณสมบัติของตู้ด้วย ซึ่งการเลือกใช้อย่างคุ้มค่าในการขนส่งจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับชนิดของสินค้า และปริมาณสินค้าที่จัดส่ง การขนส่งผ่านทางตู้คอนเทนเนอร์ จะมีการนำสินค้ามาบรรจุตู้ (Stuff­ing) และมีการขนย้ายตู้ขึ้นไว้บนเรือ Con­tainer Ship ซึ่งเรือนี้ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์โดยเฉพาะ เพื่อรับส่งสินค้ากับท่าเรือที่ออกแบบมาแบบ Ter­mi­nal Design ที่เหมาะสมทั้งในเชิงวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมและกว่า 97% ของตู้คอนเทนเนอร์ ถูกผลิตในจีน ซึ่งมันก็เหมาะสมดี เพราะว่าจีนเอง ก็เปรียบเสมือนโรงงานของโลก และจีนเป็นประเทศที่มูลค่าการส่งออก สูงที่สุดในโลก

คุณลักษณะของตู้คอนเทนเนอร์เป็นอย่างไร

 

 

เราคงเคยเห็น หรือคุ้นชินกับตู้คอนเทนเนอร์มาพอสมควรแล้ว ว่าเป็นลักษณะเหมือนตู้เหล็กขนาดใหญ่ มีหลายสีสัน และมีประตูที่กว้างสำหรับบรรจุสินค้าได้อย่างสะดวก

ในปัจจุบันยังได้มีการนำคอนเทนเนอร์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วหรือผลิตมาใหม่มาประยุกต์ใช้เป็นที่อยู่อาศัยต่างๆ อีกด้วย

โดยตู้คอนเทนเนอร์สำหรับขนส่งสินค้ามีคุณลักษณะดังนี้

 1. เป็นตู้ขนาดมาตรฐาน
 2. มีโครงสร้างภายนอกที่แข็งแรง อาจทำด้วยเหล็ก หรืออลูมิเนียม
 3. ภายในเป็นตู้โล่งกว้างสำหรับบรรจุสินค้า
 4. สามารถวางเรียงซ้อนกันได้ไม่น้อยกว่า 10 ชั้น
 5. ในการวางซ้อนกันจะมีการยึดตู้แต่ละตู้ติดกัน
 6. ส่วนใหญ่จะมีประตู 2 บาน
 7. ลักษณะภายนอกตู้จะเป็นลอนคลื่นเรียงกันในแนวตั้ง
 8. มีที่ล็อกประตูตู้เพื่อให้ปิดได้อย่างมิดชิดปลอดภัย

 

สำหรับการปิดซีลประตูตู้ ในปัจจุบันนี้เรามีการใช้ Elec­tronic Seal ซึ่งสามารถเข้าไปตรวจสอบหาตำแหน่งของการเคลื่อนย้ายตู้สินค้าได้ นอกจากนี้ ตู้คอนเทนเนอร์ยังมีการบอกรายละเอียดเกี่ยวกับการขนส่งสินค้านั้นๆ เช่น ระบุหมายเลขตู้ (Con­tainer Num­ber) หรือน้ำหนักของสินค้าบรรจุสูงสุด เป็นต้น คุณลักษณะเหล่านี้ เป็นคุณลักษณะพื้นฐานของคอนเทนเนอร์ที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบัน และยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 ตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้ในการขนส่งทางเรือมี ดังนี้

 1. Dry Container
          เป็นตู้คอนเทนเนอร์แบบมาตรฐานที่เหมาะสำหรับสินค้าทั่วไป ที่ไม่ต้องควบคุมอุณหภูมิในการขนส่งสินค้าและยังเป็นตู้คอนเทนเนอร์ประเภทที่ถูกใช้งานมากที่สุด มีหลายขนาด ทนทานสูงจึงเหมาะกับการขนส่งสินค้าที่มีลักษณะแห้ง เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า เป็นต้น 
 2. Reefer Container
          เป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่ติดตั้งเครื่องทำความเย็นและมีที่วัดอุณหภูมิเพื่อแสดงอุณหภูมิของตู้สินค้า อีกทั้งยังสามารถรักษาอุณหภูมิภายในตู้คอนเทนเนอร์ให้คงที่ได้ตลอดการขนส่งสินค้า จึงเหมาะสำหรับสินค้าประเภท เนื้อสัตว์ อาหารทะเล ผลไม้ ไอศกรีม เป็นต้น
 3. Open Top Container
          เป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่ออกแบบมาให้ด้านบนเปิดโล่ง ไม่มีหลังคา เหมาะสำหรับใช้ในการวางสินค้าที่มีความสูงเป็นพิเศษ ไม่สามารถขนย้ายผ่านประตูตู้ได้ เช่น เครื่องจักร ท่อชนิดต่างๆ วัสดุก่อสร้าง หรือ ยานพาหนะที่มีลักษณะสูงเป็นพิเศษ
 4. Flat Rack Container
          เป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่มีพื้นราบ เปิดโล่งทั้งด้านบนและด้านข้าง มีฐานพื้นสำหรับใส่สินค้าที่มีขนาดใหญ่ กว้างหรือสูงเป็นพิเศษ เช่น เครื่องจักร ท่อชนิดต่างๆ วัสดุก่อสร้าง หรือยานพาหนะที่มีลักษณะกว้างยาวสูงเป็นพิเศษ
 5. ISO Tank Container
          เป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้บรรจุของเหลวโดยเฉพาะ มีโครงสร้างสำคัญคือ พื้นตู้กับเสายึดทั้ง 4 มุม บนพื้นจะติดตั้งแท่งเหล็กกลมยาวไว้อย่างถาวร ซึ่งทำให้สามารถวางซ้อนได้และง่ายต่อการเคลื่อนย้าย เหมาะสำหรับสินค้าประเภทของเหลว เช่น เครื่องดื่ม อาหาร น้ำมัน เคมีภัณฑ์
 6. Ventilated Container
            เป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่มีลักษณะเหมือนกับตู้ธรรมดา แต่มีช่องระบายอากาศอยู่บริเวณตู้เหมาะสำหรับสินค้า ที่ต้องการการระบายอากาศ โดยส่วนใหญ่มักใช้กับสินค้าทางการเกษตร เช่น เมล็ดโกโก้ เมล็ดกาแฟ ผลไม้บางชนิด

บทความล่าสุด